Beredskabsplan

Beredskabsplan

Hvis det sker:
Hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn eller en ung i foreningen har været udsat for seksuel krænkelse skal følgende ske:

Kontakt straks foreningens formand (eller i dennes fravær næstformand), som sidder med et særligt ansvar for dette område.

Undlad at tale med andre om sagen – heller ikke de skadede børn/unge eller børnenes kammerater.

Formanden/bestyrelsen vil herefter gå frem efter følgende punkter:

1. Skaf overblik over sagen, og kontakt DGI Østjylland: e-mail: oestjylland@dgi.dk, tlf.:  7940 4300, råd den mistænkte til at søge juridisk bistand og tilbyd den mistænkte en faglig bisidder under samtaler med foreningen, konsulenter, myndigheder o.l.

2. Orientér børnenes/de unges forældre.

3. Der er udpeget én presseansvarlig.

Det er kun denne person som udtaler sig til pressen, og alle andre henviser til pågældende.
Ved radio- og tv-interview sikres at vedkommende får en grundig forudgående orientering om, hvad der vil blive spurgt om.
Ved interviews med skrivende journalister sikrer den presseansvarlige sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning – med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser.

4. Tag stilling til hvem af de ansvarlige, der har sikret sig god indsigt i sagen, som foreningens medlemmer, og forældre med tilknytning til foreningen, kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos.

5. Orientér foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen. Der er brug for en saglig og neutral information om sagens fakta.

Understreg at der er udpeget én presseansvarlig, og at alle andre afstår fra at udtale sig til pressen.

Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos. (jvf. punkt 4)

Tag stilling til hvem der skal orienteres på et møde, og hvem der kan orienteres pr. brev.

I foreningen er følgende ansvarlig kontaktperson: Formanden.

Opdateret: 12. marts 2012.

Revideres hvert år i marts (en revidering medfører ikke nødvendigvis ændringer).