Agility

Agility begynder:

Agility begynder er for hunde og førere, der har bestået Fører-hund -samarbejde 2 eller tilsvarende (videregående lydighed).

På agility begynder vil deltagerne lære hvordan de forskellige forhindringer skal tages, ved brug af godbidder og/eller klicker.

Hunden bliver trænet i sideskift, og i at kunne arbejde på begge sider af føreren. Vi arbejder også med fremadsendelse og indkald over springforhindringer.

En vigtig del af agility er vores kropssprog og signaler til hunden.

I træningenssæsonens forløb bliver der afholdt en teoriaften, hvor vi bl.a. gennemgår konkurrenceregler og baneforståelse.

Agility let øvet:

Agility let øvet er for hunde og førere, der har gennemgået agility begynder, og er klar til at gå videre. På agility let øvet arbejder vi med handling, udvikler vores kropssprog og arbejder med større

baneforståelse. Vi vil træne på mindre moduler og men også hele baner.

Sideskift og fremad sendelse er også en del af træningen.

Agility øvet:

Agility øvet er for hunde og hundeførere, der har bestået Agility let øvet, men ikke har lyst til aktivitet på konkurrenceniveau.

Opgaverne på Agility øvet er generelt lettere end på Agility meget øvet og der stilles ikke krav og forventninger om fremgang – men der er plads til det. Der er mulighed for at deltage i konkurrencer.

Socialt samvær og hundesnak er en del af indholdet. Agility øvet kan også anbefales til seniorhunde, som stadigvæk har lyst til denne form for aktivering og motion en gang om ugen.

På dette hold er der også mulighed for individuel træning for de kursister, der har specielle ønsker indenfor agility.

Agility meget øvet:

Agility meget øvet er for hunde og hundeførere, der har bestået Agility øvet og ønsker at deltage i konkurrencer.

Træningen er af en sværhedsgrad, som er mere målrettet til konkurrencedeltagelse end de foregående hold. Vi arbejder med en del “fælder” og fjerndirigering. Agility meget øvet indeholder også øvelser baseret på førerens placering i forhold til hunden (handling).

Holdet arbejder endvidere med intervaltræning samt hele baner. Vi øver forskellige konkurrenceformer (tid-fejl-ud, stafet, knock out. m.m.) og dømmer fejl og vægring, som derefter bliver gennemgået med den enkelte kursist.