Hvilke hunde optages?

I Dansk Agility Forening Randers kan optages hunde af alle racer og blandinger, undtagen de i følge dansk lovgivning forbudte racer.

Herudover kan foreningen ikke afvise hunde p.g.a. deres afstamning eller race.

I Dansk Agility Forening Randers optages ikke halekuperede hunde, født efter 01.09.1991 (heller ikke hvis hunden er halekuperet i udlandet).

Undtaget er jagthunderacerne:

  • Breton
  • Korthåret og Ruhåret Hønsehund
  • Weimeraner
  • Korthåret og Ruhåret Vizla.

Ørekuperede hunde optages ikke (heller ikke hvis hunden er ørekuperet i udlandet).

Hunde af de i dansk lovgivning forbudte racer, der er erhvervet efter 17-03-2010 optages ikke.
Ved træning  på foreningens arealer skal hunde af kamphunde / muskelhunderacer bære en tætsiddende mundkurv og line på max. 2 meter.

Hver enkelt instruktør kan forlange, at en eller flere hunde på holdet, uanset hundens race og ejerforhold, skal bære mundkurv og kort line på foreningens arealer.

Ved ophold på foreningens arealer udenfor officiel træningstid, skal  disse regler også overholdes.

Hvis ejer/fører møder op til træning og ikke følger instruktørens anvisninger, medfører det bortvisning fra foreningens arealer.

Hvis en instruktør føler sig utryg ved en hund eller ikke mener, at han/hun har tilstrækkelig viden om en enkelt race/hund, er det fuldt accepteret, at vedkommende siger nej til at have den pågældende hund og fører på sit hold. Instruktøren kan evt. spørge en anden instruktør, om vedkommende vil/kan tage hunden. Dette gælder alle racer og blandinger.

Foreningen forbeholder sig ret til at definere, hvad der er en kamphund/muskelhund.

Regler / retningslinjer vedtaget august 2010